Suomen Taivasboksi

Y-tunnus: 1739032-4

Puh. 09 315 44677

taivasboksi (ɐt) taivasboksi.fi

Tilaa Taivasboksi

Yhteistyökumppanien tietosuojakäytännöt

Pakettikauppa-palvelu

Suomen Taivasboksi käyttää tavaroiden toimituksiin Posti Oy:n (Y-tunnus 0109357-9) tarjoamaa Pakettikauppa-palvelua. Pakettikauppa-palvelussa henkilötietojasi käsitellään Pakettikauppa-palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä

Henkilötietoja kerää ja hallinnoi:

Suomen Taivasboksi
Y-tunnus: 1739032-4

Puh. 09 315 446 77
Sähköposti: taivasboksi (ɐt) taivasboksi.fi

Postiosoite (HUOM: Ei käyntejä paikan päällä, vain posti):
Suomen Taivasboksi
Spinellikuja 1 C 21
01700 VANTAA

Kenen henkilötietoja käsitellään?

Suomen Taivasboksin asiakkaiden henkilötietoja. Asiakas on henkilö, joka on tilauksen tai sopimuksen tehdessään ilmoittanut omat henkilötietonsa Suomen Taivasboksille.

Mistä henkilötietoni hankitaan?

Ilmoitat itse henkilötietosi Suomen Taivasboksille tilauksen yhteydessä tai ilmoittaessasi henkilötietojesi muuttumisesta. Henkilötietoja ei hankita muualta kuin sinulta itseltäsi. Väärinkäytösten välttämiseksi Suomen Taivasboksi voi käyttää julkisia henkilötietorekistereitä henkilöllisyytesi ja luottotietojesi varmistamiseen. Suomen Taivasboksi kuitenkin tallentaa vain itse ilmoittamasi tiedot ja toimittaa tilauksesi ainoastaan itse ilmoittamaasi osoitteeseen.

Mitä tietoja minusta tallennetaan?

Mihin tarkoituksiin henkilötietojani käytetään?

Suomen Taivasboksin kanssa tekemääsi sopimukseen perustuen henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

Jos et luovuta henkilötietojasi, ei palvelua ole mahdollista tarjota eikä sopimusta tehdä.

Vastaamalla tilauslomakkeessa esitettyihin kysymyksiin tai muuten kirjallisesti sinulla on mahdollisuus antaa vapaaehtoisia lupia henkilötietojesi käsittelyyn myös alla mainittuihin tarkoituksiin. Jos olet antanut luvat, niin näihin antamiisi suostumuksiin perustuen henkilötietojasi käytetään myös:

Henkilötietojasi on myös laskuissa ja tiliotteissa. Laskut ja tiliotteet ovat osa kirjanpitoaineistoa, jonka käsittely ja säilyttäminen ja käsittely kuuluu Suomen Taivasboksin lakisääteisiin velvollisuuksiin (mm. kirjanpitolaki 2. luku, 7 § ja 10 §, lähde: Finlex.)

Käytetäänkö henkilötietojani automaattiseen päätöksentekoon?

Henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen eikä mihinkään muuhunkaan päätöksentekoon. Henkilötietojesi avulla ei suoriteta myöskään profilointia. Henkilötietojasi käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu luvussa “Mihin tarkoituksiin henkilötietojani käytetään?”

Miten pitkään henkilötietojani säilytetään?

Jos henkilötietojen käsittely perustuu pelkkään sopimukseen eikä sen lisäksi suostumukseesi, henkilötiedot poistetaan sopimuskauden päättymisen jälkeen viipymättä sitten, kun Suomen Taivasboksilla ei ole enää avoimia saatavia sinulta (esimerkiksi, jos et ole vielä maksanut jotakin sinulle lähetetyistä laskuista).

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (esim. jos olet tilauslomakkeessa antanut luvan), niitä voidaan säilyttää siihen saakka, kunnes itse perut luvan tai pyydät tietojesi poistamista. Omasta ilmoituksestasi tiedämme, jos et enää ole kiinnostunut lähettämistämme tarjouksista. Poistamme silloin henkilötietosi viipymättä.

Kirjanpitoaineistoa eli esim. sinulle lähetettyjä laskuja säilytetään lain mukaisesti kuusi vuotta eteenpäin sen vuoden päättymisestä, jolle lasku on päivätty. (Kirjanpitolaki 2. luku, 10 §).

Ketkä käsittelevät henkilötietojani?

Henkilötietoja käsittelee Suomen Taivasboksi, Y-tunnus 1739032-4 (katso tarkemmat tiedot luvusta “Rekisterinpitäjä”).

Tilatessasi tuotteita Suomen Taivasboksilta hyväksyt sen, että Suomen Taivasboksi luovuttaa henkilötietosi eteenpäin Postille tai muulle kuljetusyritykselle toimittaakseen tilaamasi tuotteet. Posti tai muu kuljetusyritys voi toimia joko itsenäisenä henkilötietojen käsittelijänä tai käsitellä henkilötietoja Suomen Taivasboksin alaisuudessa siitä riippuen, onko Suomen Taivasboksi tehnyt sen kanssa tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen vai käyttääkö se kuljetusyrityksen ilman sopimusta toimivia palveluita. Suomen Taivasboksi toimittaa tuotteet Postin kautta, ellei muuta ole ilmoitettu. Postin tietosuojaselosteet löydät Postin internetsivuilta.

Kuljetusyrityksen lisäksi Suomen Taivasboksi ei luovuta henkilötietoja eteenpäin minkään muun tahon omaan käyttöön, vaan ainoastaan Suomen Taivasboksin alaisuudessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käsittelevät seuraaviin alaluokkiin kuuluvat, kolmannet osapuolet:
A) Posti tai muu kuljetusalan yritys toimittaessaan tilausta, laskua, tiedotetta tai muuta Suomen Taivasboksin lähettämää, sopimuksen tai tilauksen mukaista materiaalia sinulle.
B) Tilitoimisto käsitellessään kirjanpitoaineistoa Suomen Taivasboksin lakisääteisen kirjanpitovelvollisuuden hoitamiseksi.
C) Perintätoimisto, jos et ole maksanut laskuasi, eikä Suomen Taivasboksi ole onnistunut perimään saatavaansa sinulta itse.
D) Suomen Taivasboksin yhteistyökumppanina toimiva IT-palveluita tarjoava yritys silloin, kun tilaamasi paikan päällä suoritettava asennuspalvelu ulkoistetaan kolmannelle osapuolelle.
E) Tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti Suomen Taivasboksin varastosta, mutta joidenkin tuotteiden toimitus voi tapahtua myös suoratoimituksena tukkuliikkeen tai muun tavarantoimittajan toimesta. Mahdollisen suoratoimituksen yhteydessä henkilötietojasi käsittelee tuotteita toimittava yritys.
F) Puhelinpalvelua tarjoava ja tilauksia käsittelevä yritys, jos Suomen Taivasboksin puhelinpalvelu ulkoistetaan osittain tai kokonaan.

Tallentuuko tieto siitä, mihin aikaan olen käyttänyt Taivasboksiani, ja mitä ohjelmia olen katsellut?

Tiedot siitä, milloin milläkin laitteella on katseltu mitäkin ohjelmaa tai kanavaa, tallentuvat nimettöminä palvelimelle. Samalla myös tallentuu IP-osoite, josta laitetta on käytetty. Tiedot eivät ole henkilötietoja, vaan laitteen tietoja: Niistä ei näy, kuka laitetta on käyttänyt, tai kenelle toimitetusta laitteesta on kysymys.

Suomen Taivasboksi tallentaa henkilötietojesi joukkoon sinulle toimittamansa laitteen sarjanumeron, koska laite on sarjanumeronsa perusteella rekisteröity palvelimelle. Suomen Taivasboksi seuraa edellä mainittuja, laitekohtaisia tietoja jatkuvasti palvelun toimivuuden varmistamiseksi, mutta pitää ne erillään henkilötiedoistasi. Näiden tietojen perusteella ei voida nähdä, mistä IP-osoitteesta, milloin ja mitä kanavia tai sarjoja juuri sinä olet katsellut.

Jos ilmoitat omassa päätelaitteessasi ilmenevästä viasta, voi Suomen Taivasboksi erikseen suullisesti tai kirjallisesti kysyä sinulta lupaa tarkistaa katselutietojasi palvelimelta. Jos et halua antaa lupaa tarkistukseen, niin vikatilanne ratkaistaan muulla tavalla.

Miten voin vaikuttaa omiin henkilötietoihini ja niiden käsittelyyn?

Voit ottaa yhteyttä Suomen Taivasboksiin (katso yhteystiedot luvusta “Rekisterinpitäjä”), ja

Edellä mainitut toimenpiteet Suomen Taivasboksi toteuttaa ilmaiseksi pyynnöstäsi. Pyynnöt ja niiden seurauksena suoritetut toimenpiteet dokumentoidaan.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos mielestäsi Suomen Taivasboksi on rikkonut henkilötietojasi käsitellessään EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), voit tehdä asiasta valituksen siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee tai jossa väittämäsi tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka internetsivuilta https://tietosuoja.fi löydät myös lisää tietoa tietosuojalainsäädännöstä.