Suomen Taivasboksi

Y-tunnus: 1739032-4

Puh. 09 315 44677

taivasboksi (ɐt) taivasboksi.fi

Tilaa TaivasboksiTaivasboksi-sopimus

1 MÄÄRITELMÄT

1.1 Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

1.2 Sopimuksessa käytettäviä ilmauksia

Päätelaite: Päätelaitteella tarkoitetaan tässä sopimuksessa Raspberry Pi * -pientietokonetta, joka on asennettu Taivasboksiksi. Päätelaite on siis se varsinainen laite, joka kytketään televisioon HDMI-kaapelilla ja modeemiin verkkokaapelilla. (* Raspberry Pi on Raspberry Pi Foundationin tavaramerkki.)

Taivasboksi-palvelu: Tässä sopimuksessa ja osoitteessa https://www.taivasboksi.fi kuvattu palvelu. Palvelu koostuu päätelaitteesta ja sen toiminnoista, jotka toimivat verkkopalveluihin yhdistettyinä tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. Taivasboksi-palveluun voidaan viitata tässä sopimuksessa myös sanalla palvelu.

Taivasboksi-sopimus: Tämä sopimus. Taivasboksi-sopimukseen voidaan viitata tässä sopimuksessa myös sanalla sopimus.

TV7:n arkisto: Yleisnimitys kaikkien TV7-kanavien (Taivas TV7, Taevas TV7, Himlen TV7 ja Небеса ТВ7) omilta internet-sivuilta löytyville Arkisto-osioille, joiden kautta televisiokanavan kautta lähetettyjä ohjelmia on mahdollista katsella jälkeen päin tai etukäteen internetin kautta. Pieni osa TV7:n arkiston ohjelmista on katseltavissa Taivasboksilla.

2 PALVELU

2.1 Palvelun sisältö

Suomen Taivasboksin tuottaman Taivasboksi-palvelun sisältö on seuraava:

2.2 Huolto- ja vaihtopalvelu

Jos Myyjän Tilaajalle toimittamassa päätelaitteessa ilmenee sopimuskauden aikana vikaa, tulee Tilaajan ilmoittaa tästä Myyjälle. Myyjä pyrkii arvioimaan keskustellessaan Tilaajan kanssa, johtuuko vika Myyjän toimittamasta päätelaitteesta, niistä puitteista, joissa sitä käytetään (televisio, kaapelit, verkkoyhteys, modeemi, lämpötila, ilman kiertäminen), näiden puitteiden, kuten television käyttöön liittyvästä ongelmasta vai päätelaitteen käyttöön liittyvästä ongelmasta. Jos on todennäköistä, että vika johtuu Myyjän toimittamasta päätelaitteesta tai mistä tahansa sen mukana toimitetusta osasta (kaukosäädin, muistikortti ja kaapelit), antaa Myyjä Tilaajalle luvan palauttaa tuotteet ja toimittaa palautusohjeet Tilaajalle. Tuotteiden palauduttua Myyjälle Myyjä toimittaa samat tuotteet takaisin korjattuaan ne tai varmistuttuaan niiden toimivuudesta, tai toimittaa palautettujen tuotteiden tilalle toimivat tuotteet. Myyjä hyvittää Tilaajalle kuukausimaksut tuotteiden toimimattomuuden ajalta luvussa 2.3 kuvattujen ehtojen ja rajoitusten puitteissa.

Jos tuotteessa ilmenevä vika johtuu Tilaajan sopimusrikkomuksesta, kuten tuotteen huolimattomasta tai käyttöohjeen vastaisesta käsittelystä, veloittaa Myyjä Tilaajalta aloitusmaksun uudelleen hinnastonsa mukaan eikä hyvitä kuukausimaksuja tuotteiden toimimattomuuden ajalta. Veloitus määräytyy sen mukaan, mitä tuotteita uusitaan: Esim. yksittäisen kaapelin vaurioiduttua Myyjä veloittaa vain korvaavasta kaapelista. Jos päätelaite on vaurioitunut em. syistä, veloittaa Myyjä hinnastonsa mukaisen vähimmäisaloitusmaksun Tilaajalta riippumatta siitä, että vähimmäisaloitusmaksuun sisältyisi myös kaapeleita.

Jos Tilaaja tekee muutoksia laitteeseen tai sen sisältämään asennukseen tai määrittelyihin, siirtyy vastuu laitteen toimivuudesta täydellisesti Tilaajan omalle vastuulle, eikä tässä sopimuksessa kuvattu huolto- ja vaihtopalvelu ole enää Tilaajan käytettävissä. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että Taivasboksi-sopimus olisi edelleen voimassa. Jos Tilaaja mahdollisesti tekemiensä muutosten jälkeen haluaa uudistaa oikeutensa käyttää huolto- ja vaihtopalvelua, hänen on sovittava asiasta erikseen Myyjän kanssa. Tällöin Myyjä palauttaa päätelaitteen ennalleen ja varmistaa sen toiminnan veloittaen tästä tapauskohtaisesti Tilaajan ja Myyjän sopiman korvauksen, joka on korkeintaan vähimmäisaloitusmaksun suuruinen. (Huom: Jos haluat tehdä muutoksia päätelaitteeseen tai sen sisältämään asennukseen tai määrittelyihin, on suositeltavaa keskustella etukäteen asiasta Myyjän kanssa.)

2.3 Palvelun toimivuuden takaaminen

3 HINTA JA TOIMITUS

3.1 Hinta

Palvelun hinnat ovat nähtävillä Suomen Taivasboksin verkkosivuilla osoitteessa https://www.taivasboksi.fi. Hinta koostuu kahdesta osasta:

  1. Aloitusmaksu: Aloitusmaksu on kertamaksu, jonka Myyjä veloittaa Tilaajalta sopimuskauden alkaessa. Aloitusmaksu palautetaan Tilaajalle vain siinä tapauksessa, jos Tilaaja peruu sopimuksen 14 vuorokauden kuluessa sopimuskauden alkamisesta ja palauttaa tuotteet Myyjälle Myyjän toimittaman palautusohjeen mukaan. Aloitusmaksu sisältää päätelaitteen ja muut tuotteet, kuten kaapelit, jotka sisältyvät tilaukseen.
  2. Kuukausimaksu: Tilaaja maksaa kerran kuukaudessa Myyjälle hinnaston mukaisen kuukausimaksun. Kuukausimaksu määräytyy vuorokausiperusteisesti. Se veloitetaan alkaen viidennestä päätelaitteen lähettämistä seuraavasta arkipäivästä ja päättyen sopimuskauden päättymistä edeltävään päivään.

3.2 Hintojen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen

Tilaajalla olisi mahdollisuus hyödyntää edullisia hintoja pelkkien tuotteiden (pientietokone, kaapelit ja muistikortti) tilaukseen aikomuksenaan katkaista Taivasboksi-sopimus heti tuotteiden saavuttua, jos sitä ei tällä sopimuksella olisi estetty. Edulliset hinnat on kuitenkin tarkoitettu vain niille tilaajille, joiden tarkoituksena on käyttää tuotteita Taivasboksi-sopimuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Jotta edulliset hinnat olisivat tarjolla vain Taivasboksi-käyttöön, veloittaa Myyjä kuukausimaksun kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta, jos Tilaaja irtisanoo sopimuksen kahden ensimmäisen kuukauden kuluessa sopimuksen alkamisesta. Tilaajalla on 14 päivän palautusoikeus tuotteille, mutta se edellyttää myös tuotteiden palauttamista Myyjälle (ks. 3.3 Palautusoikeus).

Myyjältä voi olla mahdollista tilata tuotteita myös erikseen ilman Taivasboksi-sopimusta muuhun kuin Taivasboksi-käyttöön. Silloin hinnat poikkeavat niistä hinnoista, jotka hinnaston mukaan ovat voimassa vain Taivasboksi-sopimuksen alkaessa.

3.3 Palautusoikeus

Tilaajalla on oikeus perua sopimus 14 päivän kuluessa siitä hetkestä alkaen, jolloin kuljetusliike (esim. Posti) on ilmoittanut tuotteiden saapumisesta noudettavaksi (esim. postikonttorista tai pakettiautomaatista). Tilaajan on tässä tapauksessa otettava ensin yhteyttä Myyjään, joka toimittaa hänelle ohjeet palautusta varten. Tilaajan on lähetettävä tuotteet takaisin Myyjälle 14 päivän kuluessa tuotteiden saapumisilmoituksen saapumisesta tai viiden seuraavan arkipäivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Myyjä on vastaanottanut perumisilmoituksen ja toimittanut palautusohjeet. Myyjä hyvittää Tilaajalle myös tuotteen toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuneet rahtikulut sillä edellytyksellä, että Tilaaja noudattaa Myyjän hänelle toimittamia palautusohjeita. Jos Tilaaja ei ota etukäteen yhteyttä Myyjään tai ei noudata Myyjän toimittamia palautusohjeita, jäävät palautuksesta aiheutuneet rahtikulut Tilaajan maksettaviksi.

4 VASTUUT

4.1 Tilaajan vastuut

Tilaaja vastaa

4.2 Myyjän vastuut

Myyjä vastaa

Myyjä ei vastaa

5 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA PÄÄTTYMINEN

5.2 Sopimuskauden alkaminen

Sopimus on voimassa siitä päivästä alkaen, jona Myyjä käsittelee Tilaajan tekemän tilauksen ja toimittaa Tilaajalle tilausvahvistuksen. Kuukausimaksun veloittaminen alkaa viiden arkipäivän kuluttua sopimuksen alkamisesta, jotta Tilaajalla olisi mahdollisuus käyttää palvelun käyttöön tarvittavia tuotteita veloituksen alkaessa.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä vahvistamasta sopimusta syytä ilmoittamatta. Jos Myyjä ei toimita tilausvahvistusta, ei sopimusta synny Tilaajan tekemästä tilauksesta huolimatta.

5.2 Sopimuskauden päättyminen

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa sen voimassa ollessa syytä ilmoittamatta. Irtisanominen on voimassa laskutuskauden päättymisestä alkaen edellyttäen, että Tilaaja ilmoittaa irtisanomisensa hetkellä selkeästi tiedot, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa muiden tilaajien joukosta, ja että Myyjä kirjallisesti tai sähköpostitse vahvistaa ottaneensa irtisanomisilmoituksen vastaan. Jos Tilaaja irtisanoo sopimuksen kahden ensimmäisen kuukauden aikana sen alkamisesta, on Myyjällä oikeus veloittaa kahden ensimmäisen kuukauden ajalta hinnastonsa mukainen kuukausimaksu estääkseen luvussa 3.2 kuvatun, hinnoittelun tarkoituksenvastaisen hyödyntämisen.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimus milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Tällöin irtisanominen on voimassa siitä päivästä alkaen, jolloin Myyjä ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti tai sähköpostitse Tilaajalle tai Myyjän ilmoittamasta päivästä alkaen. Jos Myyjä irtisanoo sopimuksen puolen vuoden kuluessa sopimuskauden alkamisesta, on Tilaajalla oikeus palauttaa kaikki tilaamansa tuotteet Myyjälle 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen irtisanomisesta ja saada niistä maksamaansa hintaa sekä palautuksesta aiheutuneita rahtikuluja vastaava korvaus.

6 MUUT EHDOT

Myyjä pidättää itsellään ehdottoman ja täydellisen oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ja hintoja kysymättä Tilaajalta siihen lupaa. Muutoksista Myyjä ilmoittaa Tilaajalle kirjallisesti tai sähköpostitse. Hintojen noustessa tai ehtojen muuttuessa Tilaajan etuja pienentävällä tai velvollisuuksia lisäävällä tavalla on Tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa.

7 RIITOJEN KÄSITTELY

Jos sopimuksen osapuolet ovat eri mieltä jostakin tätä sopimusta koskevasta asiasta, pyritään asia ratkaisemaan sopuisasti ja välttämään oikeudenkäynti. Jos jompikumpi osapuolista kuitenkin haastaa toisen osapuolen oikeuteen, käsitellään riita Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. (Myyjän kotipaikka 1.9.2019 on Vantaa.)